DEN 29 NOVEMBER LANSERAS 2018 ÅRS RAPPORT: DIGITALT INTRAPRENÖRSKAP

Syftet med Intraprenörskapskompassen är att sätta intraprenörskapet i fokus

Vad är Intraprenörskapskompassen?

Syftet med Intraprenörskapskompassen är att sätta intraprenörskapet i fokus.
Genom att samla in data, föra samman företag, intresseorganisationer,
politiker och forskare vill vi skapa en bättre förståelse för intraprenörskapet och bidra till
att svenska företag kan börja arbeta mer strategiskt med sitt intraprenörskap.
Sverige ska vara först med att sätta fokus på detta viktiga område och
ligga i topp vad gäller morgondagens förnyelse.

MÅLSÄTTNINGAR
• Understryka vikten av intraprenörskap för svensk tillväxt och välstånd
• Kontinuerligt ta temperaturen på det intraprenöriella
klimatet i etablerade svenska företag
• Bidra till svenska företags utveckling och konkurrenskraft
• Skapa en bred dialog om intraprenörskap mellan företag och policyansvariga
• Genom insamlande av kontinuerliga data bidra till forskningen om
intraprenöriellt klimat och innovation i svenska företag

DATA
• 4011 enkäter, 80 frågor
• Anställda i små, mellanstora och stora privata företag
• Representativt urval, 18–75 år
• 100 semi-kvalitativa intervjuer
• VD och högre chefer
• Anställda i privata företag

Följ oss gärna på LinkedIn
https://www.linkedin.com/company/ikompassen/

Intraprenörskapskompassen 2017

Nu finns 2017 års rapport för nedladdning!

Den 14 november 2017 lanserades den första Intraprenörskapskompassen på Tändstickspalatset i Stockholm!

Det var en intressant eftermiddag där vi fick diskutera årets resultat med både forskare, politiker, intresseorganisationer och intraprenörer!

I den första panelen som diskuterade vikten av intraprenörskap deltog: Caroline af Ugglas, Vice VD Svenskt Näringsliv, Günther Mårder, VD Företagarna, Emil Källström, Ekonomisk politisk talesperson, Centerpartiet, Mats Persson, Ekonomisk politisk talesperson, Liberalerna och Jennie Nilsson, Ordförande näringsutskottet, Socialdemokraterna.

I den andra panelen som bjöd på erfarenheter från några av Sveriges vassaste intraprenörer deltog: Kristofer Klerfalk, CoFounder Svensk Dos, CoCreation Health Group och Health Solutions, Mats Barvesten, Phones på Ericsson, Sony, Huawei, Spotify, Joakim Ingers Ericsson, CoFounder Symbian, DialogueTech, Ikonoskop och Åsa Caap, Founder &CEO of Our/Vodka.

Click here to add your own text