Intraprenörskap

Intraprenörskap har länge varit ett dolt och underskattat verktyg för att få etablerade företag att växa och fortsätta utvecklas. För att bibehålla svensk konkurrenskraft och möta morgondagens möjligheter inom digitalisering, nya gröna och sociala lösningar krävs mer än rationaliseringar – det krävs ett levande intraprenörskap och en kompassriktning som levererar förnyelse både på bredd och höjd.

Tredje rapporten om grönt intraprenörskap lanserades den 28 november 2019.

Ladda ned rapporten här

Rapporter

Image

Lansering 28 november 2019

Läs mer

Om författarna

Image
Dr Katarina Blomkvist

Docent, Uppsala universitet,
Företagsekonomiska institutionen
Projektledare IM

katarina.blomkvist@fek.uu.se

Image
Dr Philip Kappen

Docent, Uppsala universitet,
Företagsekonomiska institutionen

philip.kappen@fek.uu.se

Image
Professor Ivo Zander

Anders Wall Professor i Entreprenörskap,
Uppsala universitet,
Företagsekonomiska institutionen

ivo.zander@fek.uu.se

Våra partners

 
Image
Image
 
 
Forskningsprojektet är finansierat av Karl-Adam Bonniers Stiftelse och Vinnova. Karl-Adam Bonniers Stiftelsen är en oberoende och opolitisk aktör som bidrar till utveckling av näringslivet genom seminarier, publikationer, utbildning och forskning inom företagsekonomi och företagsjuridik. Vinnova är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Näringsdepartementet. Vinnova har till uppgift att främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem.
 
 

Om Intraprenörskaps­kompassen

Intraprenörskapskompassen tar löpande temperaturen på det intraprenöriella klimatet i svenska företag och tillhandahåller ett instrument vilket svenska företag kan använda för att diagnostisera sin tillväxtkraft. Intraprenörskapskompassen är ett projekt som drivs i samarbete mellan Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen, Karl-Adam Bonniers Stiftelse och Vinnova. Projektet startades 2015 och den första Intraprenörskapskompassen lanserades den 14 november 2017.

Läs mer