Intraprenörskap kombinerar den kreativitet, snabbhet och flexibilitet som ofta förknippas med entreprenörskap med det etablerade företagets muskler i form av existerande resurser, kunskap och marknadskanaler. Rätt använt skapar det värde, vare sig det handlar om att vidareutveckla verksamheten inom redan befintliga områden eller om en breddning av verksamheten till att omfatta nya kunder och tekniska lösningar.

På den här sidan har vi samlat både forskning, rapporter och rådgivning kopplat till intraprenörskap.

 

Rådgivning

Är ditt företag tillräckligt bra på förnyelse? Det finns en systematik i intraprenörskapet. De företag som lyckas med sitt intraprenörskap är de  företag som har en vilja och ambition men som även strategiskt arbetar med sitt intraprenörskap. Det finns ett antal knappar och spakar som företag direkt kan börja arbeta med för att skapa en miljö där intraprenörer kan stiga fram och idéer utvecklas.
Läs mer
Image

författarna

Image
Dr Katarina Blomkvist

Docent, Uppsala universitet,
Företagsekonomiska institutionen

katarina.blomkvist@fek.uu.se

Image
Dr Philip Kappen

Docent, Uppsala universitet,
Företagsekonomiska institutionen

philip.kappen@fek.uu.se

Image
Professor Ivo Zander

Anders Wall Professor i Entreprenörskap,
Uppsala universitet,
Företagsekonomiska institutionen

ivo.zander@fek.uu.se

Om Intraprenörskaps­­kompassen

Syftet med Intraprenörskaps­kompassen är att sätta intraprenörskapet i fokus. Genom att sammanföra forskning, intraprenörer, samt företag och intresseorganisationer vill vi skapa och sprida ny kunskap om intraprenörskap i privat och offentlig sektor. Vi vill att Sverige ska vara först med att sätta fokus på detta viktiga område och ligga i topp vad gäller morgondagens förnyelse.

Läs mer
Image

samarbeten & Kunder

Image
Image
Image
Image
Image