INTRAPRENÖRSKAPS­KOMPASSEN 2017

I en värld av accelererande och ofta oberäknelig teknisk utveckling måste företag kunna leverera en kontinuerlig ström av nya produkter och tjänster. Många ställs också inför mer omfattande strategiska skiften som innebär en omdefiniering av traditionella kärnverksamheter och konkurrensfördelar. En del företag står inför fallande marknadsandelar inom traditionellt starka produktområden och måste ikläda sig nya roller på nya marknader.

För att klara av denna förnyelse krävs mer än ökade satsningar på forskning och utveckling. Det krävs kunskap och förståelse för vad intraprenörskap är och hur det fungerar. Vem är intraprenören, hur arbetar företag med sin förnyelse, och vilka är intraprenörskapets underliggande drivkrafter? Dessa och andra viktiga frågor belyses och besvaras i denna rapport.

Om författarna

Image
Dr Katarina Blomkvist

Docent, Uppsala universitet,
Företagsekonomiska institutionen
Projektledare IM

katarina.blomkvist@fek.uu.se

Image
Dr Philip Kappen

Docent, Uppsala universitet,
Företagsekonomiska institutionen

philip.kappen@fek.uu.se

Image
Professor Ivo Zander

Anders Wall Professor i Entreprenörskap,
Uppsala universitet,
Företagsekonomiska institutionen

ivo.zander@fek.uu.se

Lansering

Image
Image
Image
Image
Image
Image