DIGITALT INTRAPRENÖRSKAP – IKOMPASSEN 2018

Den digitala transformationen sker globalt och under stor konkurrens. I skrivande stund har de flesta regioner, länder, företag och organisationer ett påbörjat digitalt förändrings och förnyelsearbete. Sverige har varit ledande i den digitala omställningen i den tidiga fasen och det är viktigt att så förblir för att bibehålla ett klimat där konkurrens och förnyelsekraftiga företag kan utvecklas och fortsätta växa. Syftet med denna rapport har varit att fokusera på digital förnyelse i form av nya digitala produkter och tjänster i privat och offentlig sektor. Hur ser det digitala intraprenörskapet ut i Sverige? Vart sker den digitala förnyelsen och av vem? Vilka drivkrafter leder till ökad digital förnyelse? Dessa och andra viktiga frågor belyses och besvaras i denna rapport.

Om författarna

Image
Dr Katarina Blomkvist

Docent, Uppsala universitet,
Företagsekonomiska institutionen
Projektledare IM

katarina.blomkvist@fek.uu.se

Image
Dr Philip Kappen

Docent, Uppsala universitet,
Företagsekonomiska institutionen

philip.kappen@fek.uu.se

Image
Professor Ivo Zander

Anders Wall Professor i Entreprenörskap,
Uppsala universitet,
Företagsekonomiska institutionen

ivo.zander@fek.uu.se

Bilder – lansering

Image
Image
Image
Image
Image
Image