Om Intraprenörskapskompassen

Syftet med Intraprenörskapskompassen är att sätta intraprenörskapet i fokus. Genom att samla in data och föra samman företag, intresseorganisationer, politiker och forskare vill vi skapa en bättre förståelse för intraprenörskapet och bidra till att svenska företag kan börja arbeta mer strategiskt med sitt intraprenörskap. Sverige ska vara först med att sätta fokus på detta viktiga område och ligga i topp vad gäller morgondagens förnyelse.

Projektet utformar, genomför, och kommunicerar årligt återkommande undersökningar av det intraprenöriella klimatet i svenska företag, med ambitionen att öka vår kunskap om samt stärka företagens långsiktiga förnyelsekraft.

Intraprenörskap handlar om skapandet av nya produkter och tjänster, ofta i kombination med förnyelse i formen av nya organisatoriska lösningar eller förändringar i företagets strategi. Inget av detta sker per automatik genom en osynlig kraft som svävar över företaget. Intraprenörskapet kräver intraprenörer, enskilda personer och små grupper av anställda som upptäcker och driver idéer om nya produkter eller tjänster, eller ser till att företaget tar sig igenom någon form av organisatorisk eller strategisk förnyelse.

Intraprenörskap handlar sålunda om att kombinera det kreativa, snabbare och billigare sättet att ta fram nya produkter och tjänster, ofta tillskrivet entreprenörskapet, som inte ligger inom ramen för den vanliga verksamheten och kombinera det med det etablerade företagets muskler i form av existerande kunskap och resurser. Således blir det viktigt för etablerade företag att kunna identifiera och låta intraprenörer verka inom organisationen.

Ett företag kan i nuläget vara marknadsledande men ändå medveten om att deras produkt eller tjänst behöver förnyas för att de fortfarande ska existera om några år. Här kan vi se ett tydligt exempel i bilindustrin. Flertalet av de företag som idag är marknadsledande måste förändra sina produkter radikalt för att de ska vara attraktiva och konkurrenskraftiga i framtiden. I industrin sker det ett generellt skifte från bensindrivna bilar till eldrivna bilar. En del av de företag som idag är marknadsledare kommer att förbli så d.v.s. de kommer att lyckas med sitt intraprenörskap. För andra kommer det inte att gå lika bra. För att det ska lyckas måste det finnas en vilja till förändring och en systematisk process som driver förnyelsen framåt.

Vikten av intraprenörskap blir tydlig. Det har alltid varit viktigt, särskilt i dagens snabba föränderliga värld där produktcykler avsevärt har förkortats. En del företag kommer att klara av att ställa om efter de förändringar som sker på den internationella arenan både i form av ny teknologi men även i form av nya aktörer. De företag som lyckas med det är företag som har en vilja och ambition men som även strategiskt arbetar med sitt intraprenörskap. Att utveckla nya produkter och tjänster tar tid och kostar pengar men att inte arbeta med förnyelse är ofta dyrare alternativ då konkurrenskraften över tid kommer att urholkas.

Rapporter

Image

Lansering: november 2019

Om författarna

Image
Dr Katarina Blomkvist

Docent, Uppsala universitet,
Företagsekonomiska institutionen
Projektledare IM

katarina.blomkvist@fek.uu.se

Image
Dr Philip Kappen

Docent, Uppsala universitet,
Företagsekonomiska institutionen

philip.kappen@fek.uu.se

Image
Professor Ivo Zander

Anders Wall Professor i Entreprenörskap,
Uppsala universitet,
Företagsekonomiska institutionen

ivo.zander@fek.uu.se

Våra partners

 
Image
Image
 
 
Forskningsprojektet är finansierat av Karl-Adam Bonniers Stiftelse och Vinnova. Karl-Adam Bonniers Stiftelsen är en oberoende och opolitisk aktör som bidrar till utveckling av näringslivet genom seminarier, publikationer, utbildning och forskning inom företagsekonomi och företagsjuridik. Vinnova är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Näringsdepartementet. Vinnova har till uppgift att främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem.