Om Intraprenörskaps­kompassen

Syftet med Intraprenörskaps­kompassen är att sätta intraprenörskapet i fokus. Genom att sammanföra forskning, intraprenörer, samt företag och intresseorganisationer vill vi skapa och sprida ny kunskap om intraprenörskap i privat och offentlig sektor. Vi vill att Sverige ska vara först med att sätta fokus på detta viktiga område och ligga i topp vad gäller morgondagens förnyelse.

Intraprenörskapskompassen skapades 2016 genom ett initiativ av Karl-Adam Bonniers Stiftelse och forskarteamet. Karl-Adam Bonniers Stiftelse har tillsammans med Vinnova fungerat som finansiärer och samarbetspartners till projektet.

Forskningsprojektet har levererat tre rapporter, publicerade och lanserade 2017-2019. Den första rapporten behandlar intraprenörskap generellt, den andra har fokus på digitalt intraprenörskap och den tredje har inriktning mot grönt intraprenörskap. Dessa tre rapporter har lanserats och kommunicerats, dels via samverkan och diskussioner med representanter för företag och intresseorganisationer, politiker och forskare, dels via media för att nå en bredare publik. Allt i syfte att skapa kännedom och ökad medvetenhet kring begreppet intraprenörskap.

Forskningsprojektet hade flera initiala syften, de tre främsta var att:
(1) skapa en medvetenhet kring begreppet intraprenörskap och dess vikt för svensk framtida innovations- och konkurrenskraft,
(2) samla in och bygga en databas om intraprenörskap för att kunna bedriva forskning av hög klass, och
(3) genom rapporterna förmedla ny kunskap om intraprenörskapet i svenska företag och offentlig sektor och bidra till ökad diskussion och samverkan för främjandet av förnyelsekraft.

Intraprenörskapskompassen drivs idag av de tre forskarna bakom rapporterna. Tillsammans har forskarteamet arbetat med frågor kring innovation, intraprenörskap och internationalisering i över femton år. På den här platsen har vi samlat forskning, rapporter och rådgivning kopplat till intraprenörskap, med förhoppningen att även fortsättningsvis kunna inspirera och främja ett levande intraprenörskap.

Varmt välkommen att undersöka hemsidans innehåll!

samarbeten & Kunder

Image
Image
Image
Image
Image