Utbildning & Rådgivning

Är ditt företag tillräckligt bra på förnyelse?

I dagens globaliserade värld med ständig förändring och ökad konkurrens finns det ingen bransch eller enskilt företag som kan sluta förnya sig. Intraprenörskap spelar en avgörande roll för företagets konkurrenskraft, tillväxt, och kompetens. Nyckeln till långsiktig framgång är ett levande intraprenörskap, ett intraprenörskap som tar till vara på nya gröna och digitala lösningar som möjliggör långsiktig konkurrenskraft och värdeutveckling.

Det finns en systematik i intraprenörskapet. De företag som lyckas med sitt intraprenörskap är de  företag som har en vilja och ambition men som även strategiskt arbetar med sitt intraprenörskap. Det finns ett antal knappar och spakar som företag direkt kan börja arbeta med för att skapa en miljö där intraprenörer kan stiga fram och idéer utvecklas.  Att utveckla nya produkter och tjänster tar tid och kostar pengar men att inte arbeta med förnyelse är ofta ett dyrare alternativ då konkurrenskraften över tid kommer att urholkas.

Hör gärna av dig om du behöver inspiration eller hjälp för att få igång ditt företags eller organisations intraprenörskap!

 

FÖREDRAG OCH KURSMODULER

FÖRUTSÄTTNINGAR

Intraprenörskap – så fungerar det
- Variation, selektion och retention

Organisatorisk prägling
- Tajming och intraprenörskap

Har jag en intraprenöriell organisation?
- Pyramidmodellen förklarar

Intraprenörskap i kristider
- Expansion eller kontraktion?

PRAKTISKT GENOMFÖRANDE

Målsättningarna med intraprenörskap förnyelse som skapar värde
- Hur skapar jag en intraprenöriell organisation:

  • Exempel från framgångsrika företag
  • Tre drivkrafter

Hur kan jag bli en bättre intraprenör?
- Slimmade utvecklingsprocesser
- Överlevnad i en politisk organisation

INTERNATIONELLT INTRAPRENÖRSKAP

Intraprenörskap i den internationella organisationen

GRÖNT INTRAPRENÖRSKAP

5 sätt att skapa grön förnyelse och konkurrenskraft

Hur får jag gröna intraprenörer att stiga fram och växa i organisationen?

DIGITALT INTRAPRENÖRSKAP

Digitisering, digitalisering och digital transformation

Projektledning av digital förnyelse

Kontakt

Image
Dr Katarina Blomkvist

Ekonomie doktor Katarina Blomkvist är docent i entreprenörskap vid Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet. Hennes primära forskningsfokus är utveckling och internationalisering av nya teknologier inom etablerade multinationella företag, samt vilken roll enskilda intraprenörer spelar för förnyelseförmåga. Hennes forskning omfattar även internationalisering av kinesiska företag. Katarina har publicerat sin forskning i flertalet internationellt ledande vetenskapliga tidskrifter. Katarina är även aktiv medlem i flertalet internationella associationer såsom exempelvis the European International Business Association, the Academy of International Business, och the Academy of Management.

katarina.blomkvist@fek.uu.se

Image
Dr Philip Kappen

Ekonomie doktor Philip Kappen är docent i internationellt företagande vid Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet. Han har tidigare varit aktiv vid Copenhagen Business School och har varit gästforskare vid Colombia University, Rutgers University och Temple University. Philip har

i över 10 års tid forskat kring innovationsutveckling och spridning med ett särskilt fokus på kontroll och koordinering inom det stora, moderna och diversifierade företaget. Hans forskning återfinns regelbundet i topprankade vetenskapliga journaler. Philip är en aktiv medlem inom flertalet internationella associationer såsom exempelvis the European International Business Association, the Academy of International Business, the Academy of Management och the Strategic Management Society.

philip.kappen@fek.uu.se

Image
Professor Ivo Zander

Ivo Zander är Anders Wall Professor i entreprenörskap vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet. Hans forskning omfattar områden såsom regional dynamik, internationalisering av forskning och utveckling i svenska multinationella företag, samt accelererande internationaliseringsprocesser. Inom området entreprenörskap har han forskat kring den organisatoriska utvecklingen av högteknologiska start-ups, konstnärligt entreprenörskap, samt intraprenörskap i större svenska företag. Han är styrelsemedlem i Lars Erik Lundbergs Stiftelse för forskning och utbildning och ledamot av IVA.

ivo.zander@fek.uu.se

samarbeten & Kunder

Image
Image
Image
Image
Image