I-kompassen 2019 – Hållbart Intraprenörskap

Vi står enligt många på randen till en klimatkris. Flera rapporter och forskare har under de senaste åren varnat för att de globala utsläppen fortsätter och att jordens medeltemperatur är på väg att öka om vi inte agerar nu. De Globala målen som tagits fram av FN är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder antagit för att till 2030 bland annat lösa klimatkrisen. För att ställa om och lyckas med detta krävs förnyelse, innovation och ett levande intraprenörskap. Potentialen i de svenska företagen att ta fram grönare alternativ är stor men vi vet mycket lite om vad som faktiskt görs och hur denna förnyelse går till. Intraprenörskapskompassen 2019 syftat till att ta tempreturen på den hållbara intraprenörskapet i privat och offentlig sektor. Lansering av rapporten äger rum den 28 november 2019, Tändstickspalatset kl 15.00.

ANMÄL DIG HÄR

Om författarna

Image
Dr Katarina Blomkvist

Docent, Uppsala universitet,
Företagsekonomiska institutionen
Projektledare IM

katarina.blomkvist@fek.uu.se

Image
Dr Philip Kappen

Docent, Uppsala universitet,
Företagsekonomiska institutionen

philip.kappen@fek.uu.se

Image
Professor Ivo Zander

Anders Wall Professor i Entreprenörskap,
Uppsala universitet,
Företagsekonomiska institutionen

ivo.zander@fek.uu.se