I-kompassen 2019 – Grönt Intraprenörskap

Intraprenörskapskompassen 2019 undersöker grönt intraprenörskap i svenska företag och offentlig sektor, med ambitionen att öka kunskapen om hur nya produkter och tjänster eller organisatoriska lösningar drivs av och tar hänsyn till miljö- och klimatpåverkan.

Vidare belyses det strategiska intraprenörskapet genom att undersöka styrelsens betydelse för grön förnyelse och omställningen av den operativa verksamheten till att bli mer miljö- och klimatvänlig.

Vid användande av data (oavsett syfte) ange denna referens:
Intraprenörskapskompassen. 2019. Grönt Intraprenörskap. Blomkvist, K., Kappen, P. & Zander, I. 

Alla rapporter

Författarna

Image
Dr Katarina Blomkvist

Docent, Uppsala universitet,
Företagsekonomiska institutionen
Projektledare IM

Image
Dr Philip Kappen

Docent, Uppsala universitet,
Företagsekonomiska institutionen

Image
Professor Ivo Zander

Anders Wall Professor i Entreprenörskap,
Uppsala universitet,
Företagsekonomiska institutionen

Ett stort tack till Karl-Adam Bonniers Stiftelse och Vinnova som finansierat forskningsprojektet Intraprenörskapskompasen, 2016-2020, och därmed möjliggjort insamlande av data samt skrivning och publicering av de tre Intraprenörskapskompassrapporterna. Karl-Adam Bonniers Stiftelsen är en oberoende och opolitisk aktör som bidrar till utveckling av näringslivet genom seminarier, publikationer, utbildning och forskning inom företagsekonomi och företagsjuridik. Vinnova är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Näringsdepartementet. Vinnova har till uppgift att främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem.

samarbeten & Kunder

Image
Image
Image
Image
Image