DIGITALT INTRAPRENÖRSKAP – IKOMPASSEN 2018

Den digitala transformationen sker globalt och under stor konkurrens. I skrivande stund har de flesta regioner, länder, företag och organisationer ett påbörjat digitalt förändrings och förnyelsearbete. Sverige har varit ledande i den digitala omställningen i den tidiga fasen och det är viktigt att så förblir för att bibehålla ett klimat där konkurrens och förnyelsekraftiga företag kan utvecklas och fortsätta växa. Syftet med denna rapport har varit att fokusera på digital förnyelse i form av nya digitala produkter och tjänster i privat och offentlig sektor. Hur ser det digitala intraprenörskapet ut i Sverige? Vart sker den digitala förnyelsen och av vem? Vilka drivkrafter leder till ökad digital förnyelse? Dessa och andra viktiga frågor belyses och besvaras i denna rapport.

Vid användande av data (oavsett syfte) ange denna referens:
Intraprenörskapskompassen. 2018. Digitalt Intraprenörskap. Blomkvist, K., Kappen, P. & Zander, I. 

Alla rapporter

Författarna

Image
Dr Katarina Blomkvist

Docent, Uppsala universitet,
Företagsekonomiska institutionen
Projektledare IM

Image
Dr Philip Kappen

Docent, Uppsala universitet,
Företagsekonomiska institutionen

Image
Professor Ivo Zander

Anders Wall Professor i Entreprenörskap,
Uppsala universitet,
Företagsekonomiska institutionen

Ett stort tack till Karl-Adam Bonniers Stiftelse och Vinnova som finansierat forskningsprojektet Intraprenörskapskompasen, 2016-2020, och därmed möjliggjort insamlande av data samt skrivning och publicering av de tre Intraprenörskapskompassrapporterna. Karl-Adam Bonniers Stiftelsen är en oberoende och opolitisk aktör som bidrar till utveckling av näringslivet genom seminarier, publikationer, utbildning och forskning inom företagsekonomi och företagsjuridik. Vinnova är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Näringsdepartementet. Vinnova har till uppgift att främja hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem.

samarbeten & Kunder

Image
Image
Image
Image
Image